W której dziedzinie stosuje się tzw. separatory?

Aby uniknąć wszelkich problemów związanych z występowaniem różnic potencjałów masy, przepięciami czy też zakłóceniami, wprowadzane są galwaniczne izolacje pomiędzy odbiornikiem sygnału a jego źródłem.
Narzędzia, które są wykorzystywane do takiego celu, przeważnie określa się jako separatory, chociaż zazwyczaj mierzą one sygnał, a potem go umacniają oraz ograniczają, filtrują, przesyłają przez zaporę izolacyjną, żeby w następnej kolejności przekształcać go w identyczny albo innego typu sygnał służący w dziedzinie automatyki.

Najlepszy separator tzn. taki, który nie zmienia sygnału, ani w żaden inny sposób go nie redukuje (nie zmienia amplitudy czy pasma) oraz nie wykorzystuje pomocniczego zasilania pojawia się niezwykle rzadko. Przesyłanie sygnałów analogowych w dziedzinie automatyki opiera się na konkretnych standardach.
separator

Na dość małe dystanse mogłyby być przesyłane sygnały napięciowe. Bardzo ważnym standardem jest w tego typu wypadku zakres napięcia 0-10 V, choć istnieją również sygnały -5-5V, albo 1-5V. Na bardziej znaczące odległości niż jedynie parę metrów wysyłane są tzw. sygnały tuningowe.

Interesuje Cię przedstawiony materiał? Jeśli tak, to bez wahania kliknij ten odnośnik – to rzeczywiście użyteczna strona, która jest bardzo wartościowa!

Najważniejszy standard to pętla prądowa 4-20mA. Starsze elementy w automatyce operują zazwyczaj na sygnale 0-20mA, lecz występują również w większym stopniu nietypowe zakresy prądu. Przy wyborze separatora trzeba określić typ danego sygnału wyjściowego oraz wejściowego. Jeżeli nie byłyby one identyczne, to należy ponadto określić sposób zasilania i łącza.

Utrata energii w separatorze jest mała i powoduje ponadplanowy spadek napięcia. Trzeba go jeszcze dodać do spadku. W określonych okolicznościach separator może zużywać część przekazywanej energii i równocześnie wymuszać dodatkowy spadek napięcia.