W jaki sposób przygotować się do kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego?

Prowadzenie firmy, abstrahując od umiejętności biznesowych, wymaga dużo cierpliwości. Załatwianie wielu przewidzianych prawem obowiązków absorbuje sporo czasu. Starczy wspomnieć o procedurze rejestracji firmy. Wymaga ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po zarejestrowaniu działalności możemy spodziewać się sporadycznych kontroli przeciwpożarowych, szczególnie jeżeli nasza działalność związana jest z produkcją artykułów łatwo zapalnych lub też w naszej firmie przebywają duże ilości ludzi.

instrukcja przeciwpożarowa

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com
Możemy się wówczas spodziewać szybkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych czynności? A więc o ile idzie o ppoż warszawa (szczegóły na stronie), kontroli takich może dokonywać wyłącznie upoważniony przez dowodzącego Państwowej Straży Pożarnej w Stolicy strażak lub inna powołana przez niego osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub innym mieście, kontroler ma obowiązek powiadomić właściciela firmy kontrolowanej o planowanych czynnościach na siedem dni przed dokonaniem kontroli (w wyjątkowych sytuacjach na 3 dni przed inspekcją).

Inspektor sprawdzi szerokość a także oznakowanie korytarzy ewakuacyjnych, skontroluje czy drzwi ewakuacyjne (drzwi stalowe ppoż LupusFire) są łatwo dostępne, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Z pewnością zostaniemy wezwani do okazania dokumentu. Kontroler sprawdzi poprawność tego dokumentu, jego aktualność (na pismo to składają się między innymi mapki sytuacyjne).

Sprawdź ten odnośnik i zgłąb oprócz tego więcej treści na ten temat (https://ulpa.com.pl/kategoria-produktu/maty-i-wykladziny-przemyslowe/plyty-i-arkusze-gumowe/) – one też pogłębią Twoją wiedzę na rozpatrywany w tym artykule problem.

Spisaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się wyspecjalizowane firmy. Aby przygotować tenże dokument należy wybranej firmie dostarczyć odpowiednich danych, tj. dokumentacja stanu technologicznego budynku, czy dane na temat prowadzonej działalności a także o potencjalnych strefach zagrożenia wybuchem.

Jeśli są dostępne plany, rysunki techniczne budynku – dodatkowo i one. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wyznacza między innymi punkt zbiórki w wypadku konieczności ewakuacji, definiuje sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem itp..

Jeżeli zainteresował Cię ten tekst, to sprawdź informacje, które także są na opisywany temat. Zawsze dobrze jest wiedzieć więcej.

Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują też reguły konserwacji i termin kontroli technologicznych sprzętów oraz infrastruktury przeciwpożarowej.