Sporządzanie projektu stałej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani odbycia kursów w tym zakresie. Jedyne, co jest potrzebne, to obeznanie w kwestiach sporządzania tego rodzaju projektów oraz zgoda wskazanych organów na wprowadzenie propozycji w życie.

Niekiedy potrzebne będzie otrzymanie zezwolenia komendy policji. Będzie to konieczne w przypadku zmiany organizacji ruchu w obrębie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

We wszystkich sytuacjach wymagana jest zgoda władz danej drogi oraz zatwierdzenie przez właściwy organ.

Zaintrygował Cię przedstawiany tutaj post? Jeśli tak, warto zobaczyć tutaj (https://dekorianhome.pl/produkty/sciany/tapety) inne wartościowe teksty, ponieważ one również są godne zainteresowania!

Przykładowo projektowanie organizacji ruchu w obrębie drogi powiatowej zatwierdzany jest przez starostę lub prezydenta miasta, a w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.

Warunki dotyczące projektu

projekt może zostać stworzony ręcznie lub z użyciem specjalnego programu komputerowego. Powinien być stworzony zgodnie z ustawami Ministra Infrastruktury i zawierać plany w odpowiednich skalach, gdzie zaznacza się lokalizację zmian. Prawidłowo napisany projekt stałej organizacji ruchu zawierać musi skrupulatny opis techniczny, razem z charakterystyką danego miejsca, właściwościami danej drogi, a także z określeniem likwidowanych lub wprowadzanych znaków drogowych. Należy pamiętać o określeniu planowej daty początku trwania zmian, opcjonalnie także daty końcowej.

Sytuacje wymagające zmian w organizacji ruchu

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może powstać z różnych przyczyn. Niejednokrotnie powodem jest rozbudowa wcześniejszej drogi, objazd z powodu prac remontowych, wybudowanie nowego obiektu czy wyznaczanie miejsc postojowych. Charakterystycznym przykładem może być sytuacja, w której wprowadza się zmiany w sygnalizacji czy oznakowaniu ze względu na wysoką częstotliwość występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać ze złego ustawienia lub zbyt małej ilości znaków drogowych, w szczególności przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie prowadzący pojazdy notorycznie poruszają się z niedozwoloną prędkością, może zostać wprowadzone rozwiązanie w postaci fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal