Tag Archive: rynek

rynek

Zarządzanie nieruchomościami

wynajem nieruchomosci
Stale rozwijający się rynek nieruchomości wciąga nowych biznesmenów, którzy wkładają swój kapitał w nieruchomości. Oprócz inwestorów zakupu dokonują również osoby fizyczne nie posiadające doświadczenia na rynku nieruchomościami i nie znające zasad w nim panujących. Często jednak ich działania są na tyle roztropne i mądre, a rozkręcona działalność przynosi oczekiwane profity, że należałoby zadać sobie podstawowe pytanie – jak oni to robią ?