Tag Archive: ruch

ruch

Sporządzanie projektu stałej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tej dziedzinie. Jedyne, co jest przydatne, to obeznanie w kwestiach pisania tego rodzaju projektów oraz pozwolenie wskazanych władz na wdrożenie projektu w życie. Czasami konieczne jest uzyskanie zezwolenia komendy policji. Ma to miejsce w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Innowacyjne projekty organizacji ruchu

Obecnie, gdy tworzonych jest tak wiele nowych dróg każdego dnia, szczególnie istotne jest sprawne i szybkie określenie komunikacji drogowej. Dobrym sposobem, jeśli chodzi o wprowadzenie organizacji ruchu na nowo powstałym odcinku drogi lub również jakiekolwiek, choćby najdrobniejsze zmiany na drodze powstałej dawniej, jest tymczasowa organizacja ruchu. Zatwierdzeniem organizacji ruchu zajmuje się organ nim zarządzający to znaczy akceptujący związane z komunikacją projekty.