Różnorakie przeznaczenie tłuczni budowlanych i żwirów kwarcowych

piasek
Kruszywa odnajdują obszerne zastosowanie w przemyśle.Wykorzystywane są jako dodatek w produkcji wełny mineralnej, również chemii budowlanej m.in. w zaprawach tynkarskich, klejach i złączach. Kruszywa budowlane dzięki swoim szczególnym właściwościom, znajdują duże przeznaczenie w budowlance, przede wszystkim w wytwórczości betonu przemysłowego, drogowego, mostowego, lokalowego i specjalistycznego. W prefabrykacji tłucznia są wykorzystywane m.in. w wytwórczości kostki brukowej, krawężników i kręgli, studni, drągów, również różnych detali betonowych.

piasek
Autor: Pedro Fernandes
Źródło: http://www.flickr.com

Kruszywa budowlane takie jak kompozycje skaliste, wykorzystywane są do każdego gatunku utwardzeń, względnie powłok do filtracji oczyszczalni kanalizacji. Kamień hydrotechniczny uzyskiwany jest z wysokiej wartości piaskowca, także skały bazaltowej. Jest on stosowany do fortyfikacji każdego rodzaju obiektów hydrologicznych, w tym w konstrukcji nabrzeży, także w regulacji rzek i strumieni. Kruszywa budowlane z tej firmy to również ogromnej klasy materiały dla drogownictwa.

Piaski kwarcowe zalegające w Polsce, wywodzą się z ery jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. O tym do czego mamy możliwość wykorzystać piasek kwarcowy – nie tylko piasek) kwalifikuje w szczególności jego skład chemiczny, a przede wszystkim zawartość krzemionki i tlenków metali, oraz wielkość ziarenek. Tok ulepszania piasków kwarcowych polega na wypłukaniu z nich zanieczyszczeń i sortowania na poszczególne części. W stanie mokrym, mają wykorzystanie do tworzenia wszelkiego gatunku betonów, zapraw murarsko-tynkarskich, produktów z betonu.

piasek
Autor: Pedro Fernandes
Źródło: http://www.flickr.com

Są detalem do mas bitumicznych stosowanych do pokryw dróg i lotnisk. Piaski kwarcowe po wysuszeniu i ponownym wyselekcjonowaniu posiadają przeznaczenie do zapełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni kanalizacji miejskich i przemysłowych, również sączków melioracyjnych. Ponadto są stosowane do produkcji suchych zapraw i klejów budowlanych. Suszone piaski kwarcowe mają stosowanie jako wypełniacze boiskowej sztucznej darni. Poza tym piaski i żwiry kwarcowe suszone mają wiele przeznaczeń domowych.