Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie przedsiębiorstwa, abstrahując od zdolności biznesowych, wymaga wiele

wytrwałości. Załatwianie wielu przewidzianych prawem obowiązków zajmuje niemało czasu. Wystarczy wspomnieć o procedurze rejestracji firmy. Wymaga ona niemało biegania od okienka do okienka. Już po założeniu firmy możemy spodziewać się okresowych kontroli przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza aktywność związana jest z wytwórczością półproduktów łatwo zapalnych czy też w naszej jednostce przebywają znaczne ilości ludzi.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Można się wtedy spodziewać prędkiej inspekcji. Kto dokonuje podobnych kontroli? A więc jeżeli idzie o ppoż Warszawa, kontroli takich może dokonać wyłącznie upoważniony przez dowodzącego PSP w Warszawie strażak czy inna desygnowana przez niego osoba. Niezależnie od tego czy będzie to kontrola ppoż w Warszawie lub innej miejscowości, inspektor musi poinformować posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych działaniach na siedem dni przed wykonaniem działań kontrolnych (w nadzwyczajnych wypadkach na trzy dni przed kontrolą).

Inspektor sprawdzi szerokość oraz oznakowanie korytarzy ewakuacyjnych, zobaczy czy drzwi ewakuacyjne są nie są pozastawiane, dokona kontroli gaśnic pod względem wymagań formalno-prawnych. Z całą pewnością zostaniemy przywołani do okazania pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor sprawdzi prawidłowość tego dokumentu, jego aktualność (na dokument ten składają się między innymi mapki sytuacyjne). Przygotowaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się specjalistyczne jednostki. By przygotować tenże dokument należy wyselekcjonowanej firmie dostarczyć odpowiednich danych, tj. dokumentacja stanu technicznego budynku, czy dane na temat prowadzonej działalności a także o ewentualnych rejonach zagrożonych wybuchem.

Jeżeli przedstawiony artykuł zabrał Cię w niepoznany rejon wiedzy, to świetnie się składa, gdyż możesz poznać pozostałe informacje tutaj (http://www.domowy.pl/porady/skrojony-na-waska-dzialke.html) – kliknij na ten odnośnik oraz zobacz więcej.

O ile są dostępne plany, rysunki techniczne budynku – też i one. zobacz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określa między innymi lokalizacje zbiórki w razie konieczności ewakuacji, definiuje sposoby działania w wypadkach zagrożenia pożarem itp.. Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego normują również zasady konserwacji i termin kontroli technologicznych sprzętów i infrastruktury przeciwpożarowej.