Każdy dom składa się z dużej ilości elementów wśród których wyróżniamy te konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

wybierz garaż
Każdy dom składa się z dużej ilości elementów pośród których wyróżniamy te konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne. Do pierwszej kategorii zaliczamy elementy takie jak: stropodachy, fundamenty, ściany nośne, podciągi itp.. Drugi rodzaj zawiera komponenty jak np.: drzwi, okna, luksfery, parapety, bramy itp..

Wszystkie wspomniane elementy są produkowane przez ogromną ilość firm zarówno w Polsce oraz za granicą. W naszym państwie możemy znaleźć duże firmy w każdym większym mieście, jako przykłady można podać miasta takie jak: Szczecin, Kraków, Rzeszów, Bydgoszcz (zobacz pol-ger.com.pl/produkty/bramy,2,1105Kielce, Katowice. Samą budowę domu należy rozpocząć od znalezienia odpowiedniej działki. Następnie musimy zdobyć projekt naszego wymarzonego miejsca zamieszkania. Następnym krokiem jest zdobycie pozwolenia na budowę.
garaż
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

Od tego momentu zaczyna się faktyczna budowa. Zaczynając od sporządzenia obmiarów geodezyjnych oraz rozpoczęcia robót ziemnych, przez wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian nośnych, wykonanie stropów i schodów, kończąc na więźbie dachowej. Do tak powstałego mieszkania wstawiamy następnie stolarkę, otrzymując w rezultacie budynek w stanie surowym zamkniętym. Kolejny punkt to wykończenie naszego budynku, dotyczy on takich czynności jak: wykonanie podłóg, malowanie, wykonanie części instalacji, montaż różnych urządzeń itp. Zobacz również: pol-ger.com.pl/produkty/ogrodzenia-posesyjne/ogrodzenia-panelowe,2,658celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wszystkich wymienionych prac powinno się zatrudnić doświadczoną brygadę oraz doświadczoną osobę, której pracą będzie prowadzenie nadzoru nad progresem robót. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest pilnowanie, aby wszystkie prace były wykonywane z należytą starannością oraz przy zachowaniu warunków BHP. Jest to znacząca odpowiedzialność, bo jeżeli na terenie budowy dojdzie do incydentu w trakcie którego ktoś zostanie poszkodowany, a jednocześnie zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, to w takiej sytuacji odpowiedzialność karną ponosi właśnie kierownik budowy. Inwestor pozostaje natomiast ze wstrzymaną budową, która zamiast przyszłych profitów, może zacząć przynosić straty, jeśli proces ten będzie mieć miejsce przez dłuższy czas.

Konkludując, budując dom musimy pamiętać o dużej ilości czynników. Proces od chwili podjęcia decyzji o budowie, do chwili zakończenia wszystkie robót jest długi i składa się dużą ilość etapów, z których spora część znacząco różni się od siebie, w związku z czym podjęcie tak kluczowej decyzji powinno być poparte dogłębnymi przygotowaniami. W przeciwnym wypadku możemy więcej przegrać niż zyskać.