Tag Archive: kapitał

kapitał

Zarządzanie nieruchomościami

Szybko rozrastający się rynek nieruchomości wciąga nowych biznesmenów, którzy wkładają swój dorobek w nieruchomości. Prócz inwestorów zakupu dokonują również osoby nie posiadające praktycznej wiedzy na rynku nieruchomościami i nie znające zasad w nim panujących. Jednakże bardzo często ich decyzje są na tyle roztropne i mądre, a założona działalność przynosi zyski, że należałoby zadać sobie pytanie – jak oni to robią ?