Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Są dziedziny, w jakich dobre praktyki uniemożliwiają stosowanie niecnych praktyk. W największej ilości przypadków te dziedziny odnoszą się do szeroko pojętego interesu społecznego, co oznacza, że ich działania, przyszłe decyzje i realizowane projekty, mają wpływ na życie każdego z nas, a również na środowisko naturalne. Nie dziwne, że w takim temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak ogromne projekty, że w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez następne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma realnie ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia – budowlanego lub wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym też na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, żeby znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zdobycie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu musi być zagwarantowany udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena oddziaływania na środowisko jest niezbędna w wypadku planowanych przedsięwzięć, jakie z dużym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko.

Kliknij zamieszczony tutaj (https://www.krypton.wroclaw.pl/oferta/gabloty-ekspozycyjne/) odnośnik przenoszący do innego tego rodzaju opracowania – ono bez dwóch zdań również okaże się dla Ciebie niebanalne!

Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska takich przedsięwzięć, które znajdują się na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, nie istnieje w rzeczywistości lista przedsięwzięć, jakie mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. W tego typu sprawach procedura może się rozpocząć, kiedy jest podejrzenie, że konkretny projekt może na ten obszar mieć wpływ. Procedura taka także nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko, lecz jego realizacja jest ujęta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków funkcjonowania ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Analizowane są także możliwości, by zmniejszyć negatywny wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu ochronić ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, projektów. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednocześnie musimy pamiętać, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.