Czym się powinny charakteryzować instalacje grzewcze? W co muzą być wyposażone, by prawidłowo działały?

Instalacje grzewcze powinny posiadać odpowiednie naczynia zbiorcze, które umożliwiają przejęcie większej objętości wody w trakcie jej podgrzewania. W momencie braku tego typu możliwości, ciśnienie w instalacji z pewnością mocno wzrośnie, co jest w stanie sprawić, że nastąpi rozszczelnienie.

kanalizacja
W instalacjach c.o. wykorzystywane są dwa modele naczyń wzbiorczych, są więc otwarte i przeponowe. Naczynie wzbiorcze otwarte używane są w instalacjach, które są zasilane z kotła na paliwo stałe, co chroni przed niekontrolowanym przyrostem ciśnienia w przypadku przegrzania, czyli podniesienia się temperatury wody. Montowane są najczęściej w najbardziej wysokim miejscu obiegu grzewczego i połączone bezpośrednio z kotłem, tak zwaną rurą wznośną. Para wodna w takiej sytuacji odprowadzana jest rurą przelewową do kanalizacji – -> sprawdź informacje.

Naczynia przeponowe jesteśmy w stanie jedynie zamontować przy zasilaniu instalacji z kotła gazowego albo olejowego, w jakiej wewnętrzna automatyka nie będzie dopuszczać do przegrzania wody. Instalacje jakie są wyposażone w takie naczynie tytułuje się zamkniętymi instalacjami. () Naczynie ciśnieniowe złożone jest z dwóch komór, czyli powietrznej oraz wodnej, jakie są rozdzielone elastyczną przeponą. W trakcie wzrostu objętości wody, w czasie jej podgrzewania, odbywa się sprężenie powietrza, zaś ciśnienie wody w instalacji troszkę wzrasta. Wybranie wielkości naczynia wzbiorczego zależy od pojemności instalacji wodnej.

rury

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Możemy więc przyjąć, iż jego objętość musi wynosić w okolicach 4 procent objętości wody, która jest w grzejnikach, rurach i kotle.

Wypytujecie nas często o naszą nową stronę. Oto ona. Wystarczy wejść w ten link i można zobaczyć tutaj (https://bautec-lodz.pl/budownictwo) następne interesujące wpisy.

W przypadku naczyń ciśnieniowych powinniśmy brać pod uwagę ciśnienie statyczne instalacji, co znaczy wysokość między najwyższym oraz najniższym punktem. Niektóre kotły kotły parowe mają fabrycznie wbudowane naczynia przeponowe i należy jedynie sprawdzić, czy taka pojemność będzie najlepsza dla konkretnej instalacji. Jak kocioł nie jest w nie wyposażony, trzeba zamontować tak zwaną grupę bezpieczeństwa, która jest złożona z naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i manometru. To bowiem gwarantuje najbardziej właściwe działanie, jest także gwarantem, iż cały ten ważny mechanizm będzie działał dobrze. Jeśli będziemy mieć to na uwadze możemy być przekonani, że wszystko będzie funkcjonowało jak należy. A to przecież najistotniejsze.