Co przynależy do obowiązków kierownika budowy

Kierownik budowy dozoruje budowę obiektu i będzie za nią odpowiedzialny. Powinien zorganizować jak też prowadzić budowę w taki sposób, ażeby była bezpieczna a także zgodna z regulacjami BHP.

Obowiązki kierownika budowy to poprowadzenie dokumentacji – zarejestrowanie budowy a także wykonywanie wpisów do dziennika budowy i wypełnianie napisanych tam instrukcji. Kierownik budowy akceptuje także poszczególne fazy prac – zerknij. Ponadto, musi zagwarantować geodezyjne rozplanowanie domu, a także odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Powinien zadbać o matrycę informacyjną a także ogłoszenie z danymi tyczącymi się bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. W późniejszej fazie przygotowuje specyfikację powykonawczą budynku.
praca - panorama

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
kwiaty na balkonie

Autor: Jean-François Gornet
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy jest to jednostka, jaka deklaruje, że nasz dom jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną jak też przepisami oraz nadaje się do zamieszkania. Z tego względu winien brać udział w odbiorach poszczególnych faz robót jak też zapewnić anulowanie przypuszczalnych niedokładności, mankamentów.

Czyżby na tej witrynie coś Cię zainteresowało? Masz ochotę poznać sporo detali na ten temat? Nie ma przeszkód. Trzeba jedynie najechać na poniższy link.

br>
Jeżeli zabsorbował Cię niniejszy artykuł, bez wahania sprawdź ciekawe uwagi z www opisywanej tematyki – one także będą dla Ciebie zajmujące.

Inwestor nie jest w stanie sam zgłosić obiektu do odbioru, musi przyłączyć do niego oświadczenie kierownika budowy o zwieńczeniu prac budowlanych – czytaj tu.

Kierownik budowy jest zobligowany przekazać inwestorowi 2 oświadczenia: pierwsze zaświadczające, że obiekt został zbudowany w zgodzie z projektem , wymogami zezwolenia na budowę i przepisami; drugie tyczące się uładzenia i doprowadzenia do poziomu „używalności” terenu budowy, a również – innych miejsc wykorzystanych w trakcie budowy, dla przykładu drogi, przyległej działki itd.

Na stanowisku kierownika budowy, ze względu na doniosłość funkcji, inwestor musi zatrudnić jednostkę solidną a także rzetelną.