Co obowiązkowo powinieneś wiedzieć, jeżeli pragniesz wybudować hotel?

pieniądze
Ostatnio polska zyskuje coraz lepszą pozycję w rankingu najchętniej odwiedzanych miejsc na „starym kontynencie”. Statystyki nie kłamią: z roku na rok wzrasta liczba turystów przyjeżdżających do naszego kraju.

Zainteresowanie, jakim możemy się pochwalić, pociąga za sobą całe mnóstwo różnorakich „profitów”, głównie dla branży hotelarskiej, która niesłychanie szybko się rozwija.
pieniądze
Źródło: pixabay.com

http://www.asconstructions.biz/

Projekt hotelu stanowią pierwszy krok na drodze do nowych przedsięwzięć, Następne „fazy” sprowadzają się zaś do wcielania w życie „papierowych planów”, w taki sposób, żeby wizja dewelopera przybrała realne kształty. Z reguły rzeczoną „misję” realizuje generalny wykonawca inwestycji budowlanych. Nasuwa się pytanie: Na czym polega jego praca ? Odpowiedź, na przekór pozorom wcale nie jest prosta. Próżno szukać dokumentu, który regulowałby przywołane kwestie. Takowy albowiem po prostu nie istnieje. Można jednakże, przyjąć, że naczelną rolą wykonawcy jest doglądanie przebiegu prac budowlanych, zawieranie umów z podwykonawcami, dbanie o to, aby dotrzymywali ustalonych terminów, sprawdzenie dokumentacji projektowej, zgłaszanie wszelkich zastrzeżeń inwestorowi, zabezpieczanie placu budowy, oddanie nieruchomości do użytku, itp. Wyliczać można bez przerwy.

Przedstawiony wyżej „wykaz” to jedynie niewielka „próbka”, która pokazuje jak olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na generalnego wykonawcy. Od jego właściwych działań zależy powodzenie inwestycji.