Badania gruntów i obiektów budowlanych

Od paru lat obserwujemy wielki rozkwit budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, tj. biurowców, centrów handlowych, hoteli itp. oraz infrastruktury drogowej.

Owym projektom mogą jednak towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ drgań mechanicznych na budynki i ludzi w nich przebywających.
Projektanci poszczególnych branż mają świadomość potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa wynikających z drgań sejsmicznych.

W niniejszym materiale są z całą pewnością warte uwagi informacje, jednak wejdź również ten link – ta unikalna strona www opisuje pokrewną problematykę.

Z tego powodu, należy przeprowadzić badania, które pokażą nam, czy na danym terenie występują drgania sejsmiczne. Profesjonalny zespół osób, dysponujący nowoczesną, specjalistyczną aparaturą do zadań rzeczywistych oraz bogatym zapleczem laboratoryjnym zapewni „stabilny grunt” (i dosłownie i w przenośni) powstającej inwestycji już w początkowym jej etapie.

przebudowa budynku

Autor: Public domain: Use these pix for any purpose
Źródło: http://www.flickr.com

Zebrane informacje przyczyniają się do:
określenia wpływu drgań przenoszonych przez grunt na obiekty (budynek, most), zbadania działania drgań na konstrukcje budynków powstałych w wyniku prac budowlanych, działalności górniczej, określenia wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje, określenia wpływu drgań na specjalistyczne maszyny i przyrządy znajdujące się w budynku (np. mikroskopy elektronowe, urządzenia pomiarowe, medyczne precyzyjne obrabiarki i inne, dla których określone są szczególne warunki dopuszczalnych drgań podłoża), w celu określenia wpływu drgań urządzeń zainstalowanych w budynku (sprężarek, pras, urządzeń przemysłowych emitujących drgania itp.) na konstrukcję budynku i na inne urządzenia znajdujące się w pobliżu, pomiary mogą być także wykonane na planowanym miejscu inwestycji w celu określenia wpływu potencjalnych źródeł drgań sejsmicznych na projektowany budynek (sprawdź osuszanie budynków opolskie) – dróg, linii kolejowych i tramwajowych, pobliskich zakładów przemysłowych czy kamieniołomów.

Firma przeprowadzi również obliczenia numeryczne Metodą Elementu Skończonego (tzw. analizy i obliczenia mes). Dzięki jej zastosowaniu potrafimy przewidzieć zachowanie się konstrukcji pod działaniem obciążeń, oszacować przemieszczenia i deformacje. To w obecnych czasach jedna z powszechnie stosowanych metod prowadzenia w mechanice komputerowej (CAE), która umożliwia szybkie i względnie dokładne osiągnięcie wyników, których uzyskanie w sposób analityczny byłoby niezmiernie trudne a może i niemożliwe.