Author Archive: Paweł Bylicki

Sporządzanie projektu stałej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tej dziedzinie. Jedyne, co jest przydatne, to obeznanie w kwestiach pisania tego rodzaju projektów oraz pozwolenie wskazanych władz na wdrożenie projektu w życie. Czasami konieczne jest uzyskanie zezwolenia komendy policji. Ma to miejsce w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.